Din

İSLAM ve TERÖR 

İslam ve terör ‘ün ne olduğu basit bir şekilde ayetler ile ve hadisler ile açıklamaya çalıştım. Umarım herkes doğruları görür ve bu konuda sağlıklı bir düşünceye sahip olur.

TERÖR NEDİR? 

Siyasi ve ekonomik amaçlara ulaşmak için sivillere, belirlenen hedef gruplara veya resmi, yerel ve genel yönetimlere yönelik baskı, sindirme ve her türlü şiddetin kullanılmasını ifade eden bir terimdir. 

Terör örgütleri; çocuk, genç, kadın, yaşlı ayırt etmeksizin herkesin ölümüne yol açan eylemleri yaparlar. Bütün bunları yapabilmesi, eylemlerini meşru ve kalıcı gösterebilmesi için ideolojilerini bir şeylere dayandırmak zorundadır. Dayandırdığı bu şeyler genellikle siyasi, ekonomik ya da dini hedefler olmaktadır. Dünya geneline bakıldığında ise bu genellikle İslam dini olmaktadır.  

Peki bu doğru mu? İslam’ın gerçekten terörle bir alakası var mı? Ya da İslam gerçekte nasıl bir din? 

Terörün başlıca gelir kaynakları ise; uyuşturucu ticareti, soygunlar, yağmalama, her türlü kaçakçılık. 

Sizce hangi din bu gibi eylemleri meşru kılabilir ki? Ya da o dine sayısı bile bilinemeyen insanlar nasıl inanır ki? 

İSLAM NEDİR? 

İslam, kelime anlamıyla “barış, emniyet, anlaşma ve uzlaşma” anlamlarına gelir. İslam’ın amacı; huzur ve barış içerisinde bir toplum oluşturmaktır. İslam inanan ve inanmayan herkesin haklarını savunur. Bunun örneklerini daha önceki çağlarda İslam ile hüküm süren devletlerde görebiliriz. Mesela Osmanlı İmparatorluğu, birçok dinden toplumu barış içerisinde yaklaşık 600 yıl boyunca yönetmiştir.  

Sizce baskı, zorlama veya şiddet ile yönetilseydi, 600 yıl boyunca varlığını koruyabilir miydi? 

Ayrıca İslam; iyiliği, kardeşliği, yardımlaşmayı, merhameti ve adaleti emreder. Bütün bunları sadece insanlar olaraktan düşünmeyiniz. İslam’da hayvanların bile haklarının korunmasına yönelik birçok ayet ve hadis vardır.  

Şimdi geçelim İslam’ın kaynakları olan “Kur’an-ı Kerim” ve peygamberin sözleri olan “hadis” lerde bu konular nasıl işlenmiştir. 

Kur’an-ı Kerim’deki Ayetler; 

  1. “İşte bundan dolayı İsrâiloğulları’na şöyle yazmıştık: “Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında, kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur.” Şüphesiz peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler. Ama bundan sonra da onların çoğu yeryüzünde taşkınlık göstermektedirler.” (Maide Suresi, 32. Ayet) 

Burada haksız yere masum bir insanı öldürmenin ne kadar kötü ve büyük bir suç olduğundan bahsediliyor. Ve dikkat ettiyseniz öldürülen kişinin dininden, ırkından veya renginden bahsetmiyor.  

  1. “Hâkimiyeti ele aldığında ise ülkede bozgunculuk çıkarıp ürünleri ve nesilleri yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez.” (Bakara Suresi, 205. Ayet) 

Herhangi bir ülkede bozgunculuk, yağma gibi eylemler yapanlardan söz etmektedir. Ve Allah’ın bu kişileri sevmemesinden bahsetmektedir. Terörle ne kadarda ters bir durum öyle değil mi?  

  1. “Haklı bir gerekçeye dayanmaksızın, öldürülmesini Allah’ın haram kıldığı cana kıymayın. Kim haksız yere öldürülürse, onun velisine hakkını arama yetkisi vermişizdir. Fakat o veli de artık öldürmede ileri gidip Allah’ın belirlediği sınırı aşmasın. Çünkü kendisine verilen bu yetkiyle zaten gerekli yardım yapılmıştır.” (İsra Suresi, 33. Ayet) 

Çok açık bir şekilde Allah’ın haksız yere bir insanı öldürmenin yasaklandığını bildirmektedir. Hatta haksız yere öldürülen bir kişinin tanıdıklarına da hakkını arama yetkisinin verildiğini söylemektedir. Tekrar ediyorum burada da herhangi bir dinden veya ırktan olmasında bakılmaksızın öldürmenin ne kadar kötü bir şey olduğu anlatılmaktadır.  

Hadisler (Peygamber’in Sözleri); 

  1. “Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, bir mü’minin öldürülmesi, Allah katında, dünyanın zeval bulup yok olmasından daha büyük bir hâdisedir.” (Tirmizi) 

İslam ülkelerindeki terör eylemleri düşünüldüğünde; saldırılar sonucunda ölenler hep Müslümanlardır. Ve Hz. Muhammed “dünyanın yok olması, bir müslümanın (mü’minin) öldürülmesinden daha iyidir.” demektedir. Görüldüğü gibi müslüman bir ülkede, bir kişiyi öldürenin müslüman olması söz konusu bile değildir. (Tabii, her şeyin en iyisini Allah bilir.) 

  1. “Kıyamet günü insanlar arasında ilk görülecek dava, kan dökmekle ilgili olanlardır.” (Buhari ve Müslim) 

Bir insanı öldürmek o kadar büyük bir olay ki, kıyamet günü Allah tarafından ilk görülecek davalar arasında olduğundan söz edilmektedir. 

  1. “Kim kendisini dağdan atarak intihar ederse, o Cehennemde devamlı ve ebedî olarak sonsuza kadar kendini dağdan atar. Kim zehir içerek intihar ederse, zehrini eline alır ve Cehennem ateşinin içinde ebedî olarak onu içer. Kim de kendisini bir demir ile öldürürse, demirini eline alır ve Cehennem ateşinin içinde ebedî olarak o demiri karnına saplar.” (Buhari, Tirmizi ve Müslim) 

Burada kendisine bomba bağlayarak intihar eden teröristleri düşünebiliriz. Birçok insanı öldürmenin yanında kendi canına da kıymaktadır. Ve hadiste intihar etmenin ne kadar büyük bir günah olduğundan bahsetmektedir. 

İSLAM, TERÖR DİNİ DEĞİLDİR! 

Yağma, yakma, hırsızlık, nefret ve bir insana ait ne kadar kötü özellik varsa hepsi terörizm ile ilişkili kavramlardır. Buna kimse karşı çıkmayacaktır diye düşünüyorum.  

Peki, İsveç’te 21.01.2023 tarihinde Rasmus Paludan adındaki politikacının Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakması da az önce bahsettiğimiz kavramlarla ilişkili değil midir? Yağma, yakma, nefret, inançlara karşı saygısızlık, ırkçılık, insana ait bütün kötü özellikler o gün Rasmus Paludan’da vardı. 

Yani terör denilen kavram bir din ile veya bir ırk ile açıklanabilir bir kavram değildir. Terör her yerde ve her zamanda terördür. Yukarıda İslam Dinini, kutsal kitap Kur’an-ı Kerim’den ve Hz. Muhammed’den örnekler vererek açıkladım. Bu da demek oluyor ki İslam Dini ve söz konusu terör eylemlerinin hiçbir alakası yoktur. Paludan’ın yaptığı eylem sonucunda bizler Hristiyanlık terör dinidir, diyebilir miyiz? Tabi ki hayır. Çünkü bir tane kendini bilmez insanın yapmış olduğu bir eylem bütün bir Hristiyan Dünyasına veya Avrupa’ya mal edilemez. Bu kişiye teröristtir diyebiliriz, ama mensubu olduğu din, devlet veya topluma terörist diyemeyiz.  

SONUÇ 

Sonuç olarak diğer bütün dinlerde dahil olmak üzere, İslam’ı önyargılarla ve kişilere bakarak değerlendirmemek gereklidir. Sonuç olarak İslam, İslam’dır. Terör ise terördür.  

Bununla beraber merak ettiklerinizi sormak için lütfen benimle iletişime geçiniz. Eğer ben sizlerin sorularına cevap veremezsem mutlaka cevap verebilecek birilerini bulurum. 


Bizlere destek olmak ve içeriklerimizden haberdar olmak için lütfen instagram hesabımızı takip ediniz.

Sitemizde bulunan rastgele yazımıza gitmek için tıklayınız…

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu