Gündem & Siyaset
Trend

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile cuma namazında görüntülenen Osman Nuri Topbaş kimdir?

Evli ve 4 çocuk babası olan Osman Nuri Topbaş 1942 yılında İstanbul/Erenköy’de doğdu. Babası Musa Topbaş, annesi de Fahri Kiğıllı’nın kızı Fatma Feride Hanım’dır.

Erenköy Zihni İlkokulunda eğitim hayatına başlamasıyla birlikte, özel Kur’an eğitimi aldı. 1953 yılına gelindiğinde ise İstanbul İmam-Hatip Okulu’na girdi. Bu okulda Batı’da eğitim almış çok önemli hocalardan dersler aldı.

İmam Hatip yıllarında Topbaş, Necip Fazıl Kısakürek ile tanıştı. Necip Fazıl’ın hep yakınlarında oldu, sohbetlerini devamlı takip etti, fikirlerinin maddi ve manevi destekçisi oldu.

Lise yıllarından sonra bir süre ticaret ile uğraştı.1962 yılında askerliğini yedek subay öğretmen olarak yapması ile birlikte gönlüne öğretmenlik sevdası düştü. İnsanları eğitmekten, birşeyler anlatmaktan ve gençlerle zaman geçirmekten haz aldığını farketti.

Askerden döndükten sonra bir süre daha ticaretle meşgul oldu. Ama ilim ve hayır işlerinden hiç kopamadı. İlim Yayma Cemiyeti gibi kurumlarda aktif olarak çalıştı. Fakat kendi işletmesi de bu kurumlardan farklı değildi. Öğrencilere burs verir, fakirlere yardımcı ve destek olurdu.

Daha sonra kuruluşuna öncülük ettiği Hüdayi Vakfı’nın kuruluşundan sonra, önceleri işletmesinde yaptığı yardım ve hizmetleri bu vakfa taşıdı. Hüdayi Vakfı ile başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere bütün kardeş milletlerden gelen gençlere maddi-manevi destek oldu.

osman nuri topbaş

Tarih, edebiyat ve şiire merakı sebebi ile 1990’lı yıllardan sonra yazı hayatına başladı.

Yazmış Olduğu Eserleri;

 • Mesnevî Bahçesinden BİR TESTİ SU
 • RAHMET ESİNTİLERİ
 • Tarihten Günümüze İBRET IŞIKLARI
 • Âbide Şahsiyetleri ve Müesseseleriyle OSMANLI
 • İSLÂM ÎMAN İBÂDET
 • NEBÎLER SİLSİLESİ 1-3
 • HAZRET-İ MUHAMMED MUSTAFA 1-2
 • Îmandan İhsâna TASAVVUF
 • VAKIF-İNFAK-HİZMET
 • Gönül Bahçesinden MUHABBETTEKİ SIR
 • Gönül Bahçesinden SON NEFES
 • Gönül Bahçesinden SAÂDET DAMLALARI
 • Mesnevî Deryâsından ÂB-I HAYAT KATRELERİ
 • Dünyadaki Cennet HUZURLU ÂİLE YUVASI
 • Muhammed Mustafa (s.a.v.) EMSALSİZ ÖRNEK ŞAHSİYET
 • HÜDÂYÎ’NİN ZİYAFET SOFRASINDAN
 • TARİHE YOLCULUK
 • FAZÎLETLER MEDENİYETİ 1-2
 • HACC-I MEBRUR ve UMRE
 • Ebedî Fecre Doğru MUHABBET ve MÂRİFET
 • Mesnevi Bahçesinden İNSAN DENİLEN MUAMMÂ
 • Gönül Bahçesinden ÖYLE BİR RAHMET Kİ
 • Gönül İkliminde DAMLADAN DERYAYA
 • İHLÂS VE TAKVÂ
 • SIR ve HİKMET 1-2
 • Peygamber Mesleği: İNSANIN EĞİTİMİ
 • Gönül Bahçesinden HAK DOSTLARININ ÖRNEK AHLÂKINDAN 1-2
 • EĞİTİMDE 101 ADIM
 • Îmandan İhsâna HAK YOLCULUĞU
 • BİR NASİHAT, BİNBİR İBRET…
 • ASR-I SAÂDET TOPLUMU
 • Nebevî Bir Eğitim Metodu SOHBET VE ÂDÂBI
 • Mânevî Zirvelerin Ulvî Basamağı HİZMET
 • Kâinat, İnsan ve Kurʼânʼda TEFEKKÜR
 • Hakkʼa Adanmış GENÇLİK
 • 40 Soru 40 Cevap
 • GÖNÜL YOLCULUĞU
 • Fahr-i Âlem – Habîb-i Hüdâ HZ. MUHAMMED MUSTAFA
 • Damla ve Derya DÜNYA ve ÂHİRET
 • ALTIN SİLSİLE
 • NESİL ENDİŞESİ
 • Hak Din İSLÂM
 • MÜSLÜMANIN PARA İLE İMTİHANI
 • HİDAYET GÜNEŞİ
 • Muhteşem Bir Mâzîden İhtişamlı Yarınlara ECDÂDIMIZ ve BİZ
 • HİZMETTE 101 ESAS
 • Gönül Bahçesinden HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER 1
 • İSLÂM NAZARINDA AKIL ve FELSEFE
 • Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed – Ebedî Mûcize Kurʼân-ı Kerîm
 • Cihânın Gördüğü En Mükemmel Muallim EN BÜYÜK İLÂHÎ RAHMET
 • SIR VE HİKMET İNCİLERİ 1-2
 • Müslümanın Kendisiyle İmtihanında TASAVVUF
 • O (s.a.v.) Nasıl Öğretirdi?
 • Oʼnun (s.a.v.) Eğitim Lisânı
 • Gönül Dergâhından HAKÎKAT İNCİLERİ
 • Muhteşem Bir Mâzîden İhtişamlı İstikbâle (Türkçe-Osmanlıca)
 • Hak Dostlarından Hikmetler – BÂYEZÎD-İ BİSTÂMÎ
 • Eğitimde Önceliklerimiz
 • Hak Dostlarından Hikmetler – CÂFER-İ SÂDIK
 • Hak Dostlarından Hikmetler – İMÂM-I RABBÂNÎ
 • Bizim Medeniyetimiz
 • Gönüller Sultânı Efendimiz (s.a.v.)ʼe MUHABBET
 • Kalbin Göz Yaşları
 • Sâliha Hanım
 • Mekteb-i Âlem KÂİNAT KURʼÂN VE İNSAN
 • Hak Dostlarından Hikmetler – HÂLİD-İ BAĞDÂDÎ
 • Hak Dostlarından Hikmetler ŞÂH-I NAKŞİBEND
 • Toplumun Kalbindeki Yara İSRAF
 • Rahmet Peygamberi -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ve Biz (Mülâkat)
 • Cihan Semâmızda Bâkî Kalan HOŞ SEDÂLAR
 • Fahr-i Kâinât Efendimiz
 • Peygamber Edebi
 • Ebediyet Yolculuğu
 • Hak Dostlarından Hikmetler HAZRET-İ MEVLÂNÂ
 • Bir Günün Muhâsebesi
 • O’nun Muhteşem Ahlâkı
 • Osman Nûri Topbaş Hocaefendi ile Mülâkatlar
 • Mevlana İkliminde Gençlerle 12 Soru – Cevap
 • En Büyük Nimet
 • Sual ve Cevaplarla TASAVVUFÎ MÜLÂHAZALAR
 • O -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Ne Öğretti, Nasıl Öğretti ve Ne Hâsıl Etti?
 • Aklın Cinneti DEİZM
 • Hidâyetlere Vesile Olmak
 • RAHMET TOPLUMU Hayırlı Gençlik (12 Soru – Cevap)
 • Anadolu Dervişinin Gönül Dünyası
 • Ailede İki Cihan Saâdeti
 • Hazret-i Mevlânâ’nın Aşk ve Vecdinden SIRLAR, HİKMETLER VE RUMUZLAR
 • İslâm Tefekkür Ufku
 • Müslümanın Gönül Dünyası
 • Asr-ı Saâdetten Günümüze HİDÂYET REHBERLERİ
 • Rasulullah Efendimiz’den Eğitim Düsturları
osman nuri topbaş
osman nuri topbaş

Osman Nuri Topbaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beraber Cuma Namazı Kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küçük Çamlıca Çilehane Cami’nde cuma namazını BİM zincir marketlerinin kurucularından olan ve Erenköy Cemaati’nin lideri olan Osman Nuri Topbaş ile beraber kıldı.

Osman Nuri Topbaş, Devlet Bahçeli’nin BİM Ceo’su ile yaşadığı diyalog ile gündeme gelmişti.

Yaşanılan diyaloglara ithafen sayın Osman Nuri Topbaş’ın yapmış olduğu açıklama şu şekildeydi;

“Son günlerde sosyal ve geleneksel medyada zincir marketler üzerinden dönen tartışmalarda ‘bazı çevreler’ şahsımı, ailemizi ve camiamızı kasıtlı bir şekilde polemiklere konu ederek kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine sebep olmaktadır.

Bir aile geleneği olarak uzun yıllar devam ettiğim aktif ticarî hayatımı 30 yıl önce sonlandırdım. İçinde bulunduğum hayır kuruluşlarının ticarî şirketlere dönüşmemesi için gösterdiğim hassasiyet de bizi yakinen tanıyan herkesin malumudur.

Mesaimin tamamını başta Kur’an hizmetleri olmak üzere ilim, irfan ve hayır işlerine teksif etmeye gayret gösteriyorum. Cenâb-ı Hakkʼın izniyle son nefesime kadar da bu istikamette yürüme niyet ve arzusu içindeyim. Bu dünyada fânîlik ve acziyetimizi idrâk ederek Rabbimizʼe hakikî bir kul olabilmek, bizim için payelerin en büyüğüdür. Bunun dışındaki her türlü menfaat, çıkar ve yakıştırmadan Allah’a sığınırız.

Camiamız adına yapılan her türlü hayır faaliyeti; aziz vatanımızın bekası, milletimizin birlik, dirlik ve beraberliği ile İslâm dünyasının ve bütün insanlığın selâmetini gözetmektedir.

Bugüne kadarki duruşumuz herkesçe bilinmektedir. Farklı politik ya da ticarî çıkarlara alet edilemeyecek bu duruşun, kimi çevreler tarafından istismar edilmesi asla kabul edilemez.

Kamuoyunun art niyetli polemiklerle meşgul edilmesi, şahsım, ailem ve camiamız adına üzüntü vericidir.

Bu tartışmaların bir an evvel nihâyete ermesi ve art niyetlilerin ıslahı için duâ ettiğimizi saygılarımızla arz ederiz.”

Şimdi akıllardaki soru Osman Nuri Topbaş ile birlikte Cumhurbaşkanı‘nın bir arada görülmesinindeki amaç ne olabilir?

Muhalefet’e bir gönderme mi? Yoksa, 6’lı masa seçmenine, kim kimin yanında demek mi? Ya da sadece zincir marketlere bir göz dağı vermek mi?

İlerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz…

Bizlere destek olmak ve içeriklerimizden haberdar olmak için lütfen instagram hesabımızı takip ediniz.

Sitemizde bulunan rastgele yazımıza gitmek için tıklayınız…

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu